"Omarm de veelkleurigheid"
Landschapsontwikkelingsplan voor de gemeenten Groesbeek, Millingen a/d Rijn en Ubbergen

 

"Omarm die veelkleurigheid"
de oude stad Nijmegen
het blauw van de riviernatuur (Gelderse Poort)
het groen van de bossen op de stuwwal
de veelkleurigheid van het cultuurlandschap
daartussen

landschap van de (Duitse) Duffelt,
gezien vanaf Mottekasteel Mergelpe
op de Duivelsberg bij Beek (Gem. Ubbergen)

 

Opdrachtgevers:
Gemeente Groesbeek
Gemeente Millingen a/d Rijn
Gemeente Ubbergen

In samenwerking met:
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Proeftuin Ooijpolder-Groesbeek/Verkenning Groene Diensten
Provincie Gelderland
Agr. natuurvereniging "De Ploegdriever"
Vereniging Das en Boom
Gemeente Nijmegen
Waterschap Rivierenland
Werkgroep Milieubeheer Groesbeek
Werkgroep Milieubeheer voor het stadsgewest Nijmegen
Knooppunt Arnhem-Nijmegen (KAN)
Herinrichting Ooijpolder
Landinrichting Groesbeek
Kreis Kleve (D)
Gemeinde Kranenburg (D)
St. Terra vita
St. Landschapsbeheer Gelderland
GLTO afd. Ooijpolder
GLTO afd. Groesbeek
Heemkundekring Duffelt
Heemkundekring Groesbeek
St. Monument en landschap Ubbergen
Programmabureau Rivierengebied-oost
Staatsbosbeheer
St. Het Geldersch Landschap
IVN Rijk van Nijmegen
en vele burgers en andere betrokkenen

Klik voor beperkte informatie op de samenvatting.

Klik voor het hoofddocument in pdf-format (Acrobat Reader) Landschapsontwikkelingsplan Groesbeek, Ubbergen en Millingen a/d Rijn (ca. 12 MB)
(Het document heeft vrij sterk gecomprimeerde plaatjes en kaarten, waardoor deze uiteraard geen drukwerkkwaliteit meer hebben.)

Klik voor het uitvoeringsprogramma in pdf-format (Acrobat Reader) Uitvoeringsprogramma (ca. 6 MB)

Zo nodig is het programma Acrobat Reader hier te downloaden:
Acrobat Reader.