Buro Hemmen

Buro Hemmen is een ingenieursbureau dat adviseert op het gebied van natuurbeheer en landschapsecologie.
De kenmerken van ons bureau zijn: grote betrokkenheid, creativiteit en flexibiliteit.

Omdat we ervoor kiezen niet de platgetreden paden te volgen, kunt u produkten verwachten die u elders in de markt niet gauw zult vinden. Het bedrijf bestaat uit 2 adviseurs, die zich kunnen laten bijstaan door deskundigen van buiten.
Het is bewust kleinschalig van opzet en buit de voordelen daarvan optimaal uit. Flexibiliteit en betrokkenheid, directe communicatie en duidelijke verantwoordelijkheden worden gekoppeld aan concurrerende prijzen door lage overhead-kosten.
Daarnaast staan de beide adviseurs garant voor een professionele en gedegen kwaliteit en lopen ze voorop in presentatie van onderzoeksresultaten. Buro Hemmen is echter vooral: een bedrijf dat luistert, in de eerste plaats naar u als opdrachtgever.

Enkele nieuwe projecten

 • Opstellen contracten voor het beheer van uiterwaarden (in opdracht van Rijkswaterstaat Oost Nederland) 2014-2015
 • Beheer- en Inrichtingsplan Nationaal Park De Zoom - Kalmthoutse Heide (in samenwerking met Communicatiebureau De Lynx) in opdracht van Grenspark De Zoom - Kalmthoutse Heide, Kalmthout (B): 2014/2015
 • Landschapsontwikkelingsplan Millingen, Ubbergen en Groesbeek (de nieuwe gemeente Berg en Dal) in opdracht van de gemeenten Millingen, Ubbergen en Groesbeek: 2014/2015
 • Kantoor Randwijk
  Ir. H.W. van Ziel
  Randwijkse Rijndijk 22
  6668 LM Randwijk
  +31 (0)488 420 204,
  +31 (0)6 44 600 419
  henkvanziel@burohemmen.nl

  Kantoor Voorst
  Ir. P.H.J. Ganzevles
  Nijenbeekseweg 8
  7383 BD Voorst
  +31 (0)575 50 11 51
  paulganzevles@burohemmen.nl

  Het Bedrijf

  Buro Hemmen heeft al zo'n 30 jaar ervaring met processen in het landelijk gebied. Waterhuishouding, natuurontwikkeling, recreatie en cultuurhistorie, landbouw. Het landelijk gebied heeft zich in die tijd ontwikkeld van het domein van de agrarische productie naar een veelheid van functies: van varkensflat tot cultuurfestijn. Buro Hemmen is daarbij geworteld in de praktijk van het platteland, vanuit de cultuurtechniek, de bosbouw en het natuurbeheer geleidelijk verbreed naar het integraal ontwikkelen van processen en functies op het platteland.

  Soms visionair, maar altijd met oog voor de wensen, de mogelijkheden en kansen die mensen uit de streek of uit organisaties bieden. We zijn daarbij meesters geworden in het stapelen van functies en belangen: hoe kun je ze zo combineren dat ze gezamenlijk een veel groter rendement opleveren dan afzonderlijk, gebruik makend van de mogelijkheden van de mensen en van het gebied.

  Visies vormen en afwegingen maken zijn daarbij onze sterke kanten, maar daar kun je niet zomaar mee beginnen. Het begint met kennis van het gebied: fysiek en technisch, maar ook weten wat er leeft, onder de mensen en in de organisaties. Hoe vallen ideeën, hoe kweken we draagvlak en enthousiasme. Een voortdurende wisselwerking.

  Bedrijfsfilosofie

  Buro Hemmen is ontstaan uit de sterke wil om bezig te zijn met processen en beheer in natuur en landschap. In de vroege jaren '80 was dat zeker niet vanzelfsprekend. Hoewel "natuur" in de belangstelling stond, was het zakelijk in die tijd een moeizaam en grotendeels onontgonnen terrein. Onze gedrevenheid, die ook vaak tot uiting komt in onze projecten, is hiermee verklaard.

  Ook kleinschaligheid staat bij Buro Hemmen hoog in het vaandel. Die heeft twee kanten: voor onszelf is het prettig om bij huis en gezin te werken. Voor de opdrachtgever is het prettig te werken met personen die alle aspecten van het werk beheersen, zonder ruggenspraak te hoeven houden met medewerkers en superieuren. Korte lijnen, overzicht en - niet onbelangrijk - weinig overhead-kosten.

  Medewerkers

  Paul Ganzevles
  Creatieve geest met gevoel voor nuance.
  Ir. P.H.J. Ganzevles is afgestudeerd aan de Landbouwuniversiteit te Wageningen in de cultuurtechniek, met sterke nadruk op natuurontwikkeling en daarnaast voorlichtingskunde.
  Hij werkte enkele jaren bij de Gemeente Apeldoorn als begeleider van een landschapsproject. Ook was hij betrokken bij de opstelling van een milieu- en landschapsbeleidsplan en het structuurplan.
  Sinds 1989 is hij partner in Buro Hemmen.
  Hij is binnen het bedrijf degene die de creatieve processen initieert en heeft veel gevoel voor nuance.
  Sinds 2013 is hij parttime in dienst bij de Gemeente Apeldoorn als beleidsadviseur Groene wetgeving en ecologie.Daarnaast werkt hij ook voor Buro Hemmen aan interessante projecten.

  Henk van Ziel
  Diepgravend en betrokken.
  Ir. H.W. van Ziel studeerde bosbouw en natuurbeheer aan de toenmalige Landbouwhogeschool in Wageningen. Ook voorlichtingskunde maakte deel uit van zijn opleiding.
  Na een periode als projectleider bij landgoedherstel heeft hij de overstap naar het ondernemerschap gemaakt.
  Hij heeft ca. 30 jaar ervaring met ecologisch onderzoek, beheers- en beleidsadvisering en natuurlijk met projectmanagement en acquisitie.
  Zijn sterke punten zijn: de grote lijnen en het doordringen tot de kern van een probleem.

  Geschiedenis

  Buro Hemmen is opgericht in 1985 door Henk van Ziel. Hij had anderhalf jaar gewerkt op het Landgoed Hemmen als projectleider bij het herstel van het landgoed en meende dat er behoefte was aan professionele ondersteuning bij andere landgoederen en terreinbeheerders. Aanvankelijk was Buro Hemmen dan ook vrij sterk gericht op de particuliere markt. In die periode verschenen diverse beheersplannen voor landgoederen en beplantingsplannen voor bedrijven en particulieren. Daarbij viel al snel de betrokken stijl en de doorwrochte aandacht voor terreinen en landschap op. Dit resulteerde in steeds meer aanbevelingen van het toenmalige Staatsbosbeheer.

  Een doorbraak kwam toen het toenmalige Staatsbosbeheer-dienstvak Terreinbeheer opdrachtgever werd voor beheersplannen: het beheersplan Dijkbeemden Midden-Zeeland was in 1986 de eerste in een lange rij en met een grote diversiteit. Het Beheersplan Mariapeel voerde in 1988 terug naar de Peel, naar een liefde van het eerste uur: hoogvenen en natte heiden. De beheersplannen voor hoogveengebieden met hun complexe hydrologie (Bargerveen in Drente, Engbertsdijksvenen, Wierdense Veld, Haaksbergerveen en Aamsveen in Overijssel, Mariapeel en Grauwveen, Groote Peel en Astense Peel in Limburg) hebben de basis gelegd voor veel van het latere werk, waarbij water eveneens vaak de "rode draad" was.

  Al snel was er meer werk dan een persoon aankon. Verschillende personen hebben toen voor kortere of langere tijd bij Buro Hemmen gewerkt. Met Paul Ganzevles klikte het zodanig dat hij na een tijdje als partner in Buro Hemmen is verder gegaan. Ook nadien hebben nog diverse jonge talenten hun krachten ingezet bij Buro Hemmen. Toch is het bedrijf zijn visie van kleinschaligheid trouw gebleven.

  Inmiddels diversificeerde de dienstverlening door het bureau zich. Vooral in het begin van de jaren '90 kwamen er met name visies voor natuur en natuurontwikkeling bij, zoals de Beheersvisie Brunssummerheide, de visie voor de Kapittelduinen (bij Hoek van Holland), de Ontwikkelingsvisie Noordoever Nederrijn en plannen voor de Renkumse en Heelsumse Beken. Met name de plannen voor Noordoever Nederrijn (Wageningse Bovenpolder en Renkumse Benedenwaard) en de plannen voor de beken hebben een nieuwe standaard gezet voor ons werk. Communicatie werd een centraal thema. Zowel bij het begin als aan het eind en daartussenin vond er optimale communicatie plaats met betrokkenen, niet alleen opdrachtgevers en andere ambtelijke diensten, maar ook de bewoners van de gebieden waar het over ging. Ook het uiterlijk van de plannen sloot daarop aan: niet alleen een goed doordacht plan, maar ook qua vormgeving en taalgebruik sterk communicatief. Dit kwam bijvoorbeeld tot uiting in de vele Beheer- en Inrichtingsplannen voor Nationale Parken. Voor ongeveer de helft van de 20 Nationale Parken in Nederland hebben wij het Beheer- en Inrichtingsplan geschreven en vaak ook een flinke rol gespeeld bij de opzet van de nieuwe parken. Dit speelde bijvoorbeeld bij het NP Biesbosch, bij NP Oosterschelde, NP Utrechtse Heuvelrug en NP Alde Feanen. NP Maasduinen werd 3x zo groot, mede omdat wij daarvoor kansen aandroegen.

  In die reeks past ook het Beheer- en Ontwikkelingsplan Waddengebied, waarin niet alleen het bestuurlijk kader gesteld werd voor dit meest belangrijke natuurgebied van Nederland, maar ook belangrijke beslissingen genomen moesten worden over de richting van economische ontwikkeling van het hele noordelijk kustgebied. Het was - vooral bestuurlijk - een enorme opgave.

  Hier lagen ook inhoudelijke verbindingen naar de Landschapsontwikkelingsplannen en met name de Ruimtelijke Visie Buitengebied, die we, samen met stakeholders in de streek, opstelden voor tal van gemeenten. Niet alleen natuur en landschap, maar ook plattelandsontwikkeling in brede zin staan hierin centraal, waarbij met name interessant is hoe je alle steeds diverser wordende belangen zo kunt "stapelen" dat het geheel meer is dan de som der delen.

  Inmiddels zijn beide adviseurs ook steeds vaker "embedded" werkzaam in organisaties: Paul sinds 2003 gedetacheerd bij de Gemeente Apeldoorn als beleidsmedewerker natuur (met diverse subfuncties) en Henk sinds 2009 bij de Provincie Limburg, als groeningenieur bij Infraprojecten. Hij draaide daar mee in het IPM-team om de groene invulling van grote infrastructuurprojecten vorm te geven en te begeleiden en aannemers aan te sturen.

  Ook daarin is communicatie nog steeds een belangrijke drive; in het gesprek met betrokkenen en in vormgeving en taalgebruik van onze producten. Maar Buro Hemmen staat natuurlijk niet stil. We ontwikkelen nu ook andere managementkanten: procesbegeleiding, zorgen voor de noodzakelijke randvoorwaarden en middelen, en ook dat weer met gedrevenheid en intelligentie.

  Samenwerking

  Samenwerking is er door de hele geschiedenis van Buro Hemmen geweest. Al in het eerste begin werd samengewerkt met John Debie, die voor de Gemeente Valburg een landschapsbeleidsplan maakte. Met het toenmalige Staatsbosbeheer die plannen beoordeelde en contacten legde tussen opdrachtgevers en bureau's. Met Geertje van der Krogt, die diverse beheersplannen en evaluatiemethodieken ontwikkelde.

  De laatste jaren is samenwerking met andere bedrijven eerder regel dan uitzondering. Er zijn nog maar weinig opdrachten die we geheel alleen uitvoeren. Ons netwerk groeit dan ook gestaag.

  Een aantal bedrijven met wie we goed hebben samengewerkt willen we hier noemen:

  • Schokland, Rhenen
  • Bureau Niche, Heilig Landstichting
  • Communicatiebureau De Lynx, Wageningen
  • Bosland, Slijk-Ewijk
  • Ben Braster natuurbeheer, Ooij.
  • Bureau Moons, Waalwijk
  • Royal Haskoning, Nijmegen
  • Oranjewoud ...
  • Hydrobiologisch adviesbureau Klink, Wageningen
  • Huub Cuppen
  • Route IV, recreatieadvisering Nijmegen
  • Faunaconsult Belfeld
  • Natuurbalans - Limes Divergens, Nijmegen
  • Verbelco, Bennekom

  Projecten

  Hieronder staat een lijst van alle projecten die sinds 1995 door Buro Hemmen zijn gedaan.
  Het is mogelijk om door te klikken op sommige projecten voor aanvullende informatie, er is soms ook een .pdf-bestand (acrobat reader) van te downloaden.

  Heeft u speciale interesse in een bepaald project dat nog niet op deze pagina staat, stuur dan even een e-mail.
  Wij nemen dan contact met u op.

  Projectbeschrijving Opdrachtgever 
  Jaar
  Externe audit Waterbloem, samen met St. Bargerveen, G.J. van Duinen Staatsbosbeheer regio Zuid 2011
  Landschapsontwikkelingsplan Buren, incl. notitie landschapsversterkend bouwen , samen met Buro Schokland en Bureau Niche Gemeente Buren 2010-2011
  detachering groeningenieur Greenportlane (met ecoduct en andere faunavoorzieningen) Provincie Limburg 2009-2012
  ecologisch advies Capreton (Gameren) Copier Groenadvies Ede 2010
  Veldatelier Boxtel-Best-St. Oedenrode , geörganiseerd door Buro Schokland Gemeenten Boxtel-Best-St. Oedenrode 2010
  opstelling Beheer- en Inrichtingsplan Nat. Park Drents-Friese Woud Provincie Drenthe 2010
  Nieuw Leeuwenhorst, Quick scan en ruimtelijke analyse historie en toekomst St. Zuid-Hollands Landschap 2009-2010
  Beheerplan Natura 2000 Stelkampsveld Dienst Landelijk Gebied Oost 2009-2011
  Beheerplan Natura 2000 De Bruuk Dienst Landelijk Gebied Oost 2009-2010
  Uitwerkingsplannen Reimerswaal en Schouwen-Duiveland Staatsbosbeheer regio Zuid 2008
  Landschapsvisie Mensinge , samen met Buro Schokland Staatsbosbeheer regio Noord 2008-2009
  Beheerplan Natura 2000 Willinks Weust Dienst Landelijk Gebied Oost 2008-2011
  Schouw terreinen St. Landschapsbeheer Ooijpolder - Groesbeek St. Via Natura 2008
  Beheersvisie Loevestein en inbreng MER Munnikenland Bosland Adviesbureau - Rijksgebouwendienst 2008-2010
  Landschapskwaliteitstoets Geldersche Poort, deelname op aanvraag van Buro Schokland en Communicatiebureau De Lynx Provincie Gelderland 2008
  Samenstellen/vertalen Peeljuffer samen met Claire (vertaling) en Eke Hengeveld (foto's) St. Ondersteuning Nat. Parken in Limburg 2008
  Paarden in het groen , samen met Buro Heggen St. Via Natura 2008
  Hydrologisch vooronderzoek De Voorst St. Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen 2008
  Cultuurhistorie Renkums Beekdal, samen met Buro Schokland Staatsbosbeheer regio Oost 2008
  Ondersteuning Rivierverruiming Neder-Rijn Rijkswaterstaat Oost-Nederland 2007-2008
  OBN-aanvraag Deurnese Peel Staatsbosbeheer regio Zuid 2007
  Beheerplan (Natuurbeschermingswet) De Zumpe, samen met Bosland Adviesbureau Provincie Gelderland 2007
  Ecologische Verbinding Tonnekreek Waterschap Brabantse Delta 2007
  detachering rentmeester landgoed Woudhuis Gemeente Apeldoorn 2003-2011
  Landschapsontwikkelingsplan Geldermalsen-Lingewaard-Neerijnen , samen met Buro Schokland en Bureau Niche Gemeenten Geldermalsen, Lingewaard, Neerijnen 2006-2007
  Beheersvisie Grebbeberg St. Utrechts Landschap 2006-2007
  Beheer- en Ontwikkelingsplan Waddengebied, samen met Communicatiebureau De Lynx Regionaal College Waddengebied 2006-2007
  Waterplan Bergen, samen met Ingenieursbureau Moons Gemeente Bergen (L) 2006
  Ruimtelijke visie Buitengebied Berkelland (Structuurvisie, Landschapsontwikkelingsplan, Visie Reconstructie) , samen met Buro Schokland en Bureau Niche Gemeente Berkelland 2006-2007
  Natuurontwikkeling Doorwerthsche Waarden, uitvoering deel Masterplan St. Natuurbeheer Doorwerthsche Waarden 2005-2010
  Landschapsontwikkelingsplan Aalten, samen met Buro Schokland en Bureau Niche Gemeente Aalten 2006
  Ontwikkelingsplan ooievaars Rossum Vogelbescherming Nederland 2004/2005
  Landschapsontwikkelingsplan GroenLicht, samen met Buro Schokland en Bureau Niche Gemeenten Groenlo en Lichtenvoorde 2005
  Vooronderzoek Hydrologie Doorwerthsche Waarden St. Geldersch Landschap/Geldersche Kasteelen 2004/2005
  Life-nature-aanvraag Groote Peel Waterschap Peel en Maasvallei/Staatsbosbeheer 2004
  Inrichtingsplan Ankers Dienst Landelijk Gebied, Roermond 2004
  Beheersvisie Hondsbroeksche Pleij Rijkswaterstaat Directie Oost Nederland 2004
  Beheers- en Inrichtingsplan Alde Feanen Provincie Friesland 2003/2004
  Beheersvisie Maasplassen St. Limburgs Landschap, Staatsbosbeheer, Ver. Natuurmonumenten 2003/2004
  Landschapsontwikkelingsplan Groesbeek, Millingen a/d Rijn, Ubbergen, samen met Buro Schokland Gemeenten Groesbeek, Millingen a/d Rijn en Ubbergen 2003/2004
  Masterplan Doorwerthsche Waarden St. Beheer Doorwertsche Waarden 2003/2004
  Detachering beleidsmedewerker Flora- en Faunawet en Projecten Gemeente Apeldoorn 2002-2005
  Voorbeeldplan Verbetering leefgebied ooievaars Staatsbosbeheer en Vogelbescherming Nederland 2003
  Evaluatie Natuurbeleid Provincie Limburg Provincie Limburg 2003
  Beheers- en Inrichtingsplan Nationaal Park De Biesbosch, samen met Communicatiebureau De Lynx, Wageningen  
  Overlegorgaan NP De Biesbosch
   
  2002
  Toekomstvisies Regionale Natuur- en Landschaps Eenheden oostelijk Noord-Brabant Provincie Noord-Brabant 2002
  Tussenevaluatie Deurnese Peel - Mariapeel Waterschap Peel en Maasvallei 2002
  Brochure Maaswoud, van broos naar robuust St. Limburgs Landschap 2002
  Natuurvisie Gendtse Waard Rijkswaterstaat, directie Oost-Nederland 2001
  Plan van aanpak Bijsselse Beken Waterschap Veluwe 2001
  Opstelling beheersvisie Beschermd Natuurmonument De Malpie & De Plateaux Ministerie L.N.V., Directie Zuid 2001
  Beheers- en Inrichtingsplan Nationaal Park De Groote Peel, inclusief brochure Overlegorgaan NP De Groote Peel 2001
  Beheers- en Inrichtingsplan Nationaal Park Meinweg Overlegorgaan NP Meinweg 2001
  Visie Ecologische verbindingszone Mark - Zwaluwse Haven Waterschap Land van Nassau 2001
  Herziening Beheers- en Onderhoudsplannen Heelsumse en Renkumse beken Waterschap Vallei en Eem 2001
  Beheers- en Inrichtingsplan Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug Overlegorgaan NP Utrechtse Heuvelrug 2000
  Verkenning vaarverbinding en natuurontwikkeling Grevelingen - Haringvliet (Scharrezee) Breed Overleg Deltawateren 2000
  Herziening hydrologisch meetnet Achterhoek - Rijk van Nijmegen Staatsbosbeheer 2000
  Uitwerkingsplan De Groote Peel Staatsbosbeheer 2000
  Visie en uitwerking ecologische verbinding Stuwwal - Ooijpolder (Gelderse Poort) Stuurgroep Water Werkt! 2000
  Visie en uitwerking natuurontwikkeling Polder van Beek Stuurgroep Water Werkt! 2000
  Aanvraag OBN-subsidie en directievoering herstelplan Filosofenbeek en Elandsbeek Staatsbosbeheer 2000
  Beheers- en Inrichtingsplan Nationaal Park Oosterschelde Overlegorgaan NP Oosterschelde 2000
  Slang in de strang: onderzoek naar de gradiënt tussen Wageningse Berg en Uiterwaarden en barrièrewerking voor m.n. reptielen Rijkswaterstaat 2000
  Beheersvisie De Zumpe Provincie Gelderland 2000
  Uitwerkingsplan Reeuwijk Staatsbosbeheer 2000
  Uitwerkingsplan Noordwijk - Coepelduinen Staatsbosbeheer 2000
  Evaluatie Nationaal Park De Meinweg Overlegorgaan NP Meinweg 1999
  Evaluatie Nationaal Park De Groote Peel Overlegorgaan NP Groote Peel 1999
  Inrichtingsplan natuurontwikkelingsgebied Twello Gemeente Voorst 1999
  Voorlichtingstraject Anti-verdroging en Milieu Beek-Ubbergen Stuurgroep Anti-verdroging en Milieu Beek-Ubbergen 1999
  Beheersplan Heideterreinen Bergen (art. 14 NB-Wet) Provincie Limburg 1999
  Plan van aanpak Wenumse beek en Koningsbeek Waterschap Veluwe 1999
  Resultaten Natuurbeleid Provincie Limburg Provincie Limburg 1999
  Beheersvisie en -plan 12 Beschermde Natuurmonumenten in het Gooi (art. 14 NB-wet) Het Gooisch Natuurreservaat 1999
  GeBeVe-project Anti-verdroging en Milieu, Beek-Ubbergen Gemeente Ubbergen 1999
  Inrichtingsvisie Noordijkerveld Stichting Milieuzorg Neede-Borculo 1999
  Begrazingsplan Ooijpolder Staatsbosbeheer Gelderse Poort 1999
  Opstelling beschikking en toelichting aanwijzing natuurbeschermingswet De Malpie & De Plateaux Ministerie L.N.V.

  Directie Zuid

  1998
  Hert aan de Rijn; inventarisatie knelpunten in de ecologische infrastructuur op de zuidwest-Veluwe Werkgroep Hert aan de Rijn 1998
  Maatregelen Utrechtseweg: duurzaam veilig in een ander perspectief Gemeente Renkum 1998
  Folder Voorbeeldplan Wenumse beek Provincie Gelderland 1998
  Voorbeeldplan Wenumse beek Provincie Gelderland 1998
  Beheersvisie Neterselse Heide Provincie Noord-Brabant 1998
  Inrichtingsplan Steengroeve Winterswijk Staatsbosbeheer 1998
  Maasduinen; schakels langs een rivier Stichting Het Limburgs Landschap 1998
  Beheers- en Inrichtingsplan Nationaal Park De Hamert/ De Maasduinen Overlegorgaan NP De Hamert 1998
  Landgoedontwikkelingsplannen, voorbeeldprojecten met afweging van belangen van landgoedeigenaren tegen belangen van de samenleving Stuurgroep Gebiedsgerichte Aanpak Den Haag - Katwijk 1998
  Hydro-ecologisch onderzoek Wierdense Veld Stichting Het Overijssels Landschap 1997
  Watermarkt Veluwe; een verkenning naar de veranderende visie op het gebruik van het Veluws waterreservoir NUON Water 1997
  Inrichtings- en beheersplan Maneswaard/De Spees Dienst Landelijk Gebied 1997
  Verbinding Veluwe - IJssel Samenwerkende Milieuorganisaties 1997
  Oosterwolde en Arkemheen: weidevogels in de peiling Staatsbosbeheer 1997
  Hert aan de Rijn: inventarisatie knelpunten in de ecologische infrastructuur op de Zuidwest-Veluwe Gemeente Arnhem 1997
  Landgoed Ockenburgh: van historie naar toekomst Gemeente Den Haag 1996
  Das op het spoor II: overzicht van en initiatief tot projecten die natuur en cultuurhistorie in de Renkumse en Heelsumse beekdalen moeten gaan versterken Staatsbosbeheer

  NUON Water

  1996
  Beheers- en Onderhoudsplan Heelsumse beken Gemeente Renkum 1996
  Beheers- en Onderhoudsplan Renkumse beken Gemeente Renkum 1996
  Das op het spoor I: initiatief voor actieplannen om bedreigende ontwikkelingen in infrastructuur, grondwateronttrekkingen en ruimtebeslag om te buigen in verbeteringen in ecologische samenhangen Staatsbosbeheer 1996
  Beheersvisie Kapittelduinen Ministerie van L.N.V. Directie Zuid-west 1995
  Onderzoek kwaliteitsverbetering Aamsveen Stichting Het Overijssels Landschap 1995
  Uitwerking ontwikkelingsvisie Noordoever Nederrijn (Wageningen/Renkum) Stuurgroep Noordoever Nederrijn 1995

  Nieuwe Diensten

  Contact

  U kunt ons bereiken op onderstaande adressen:

  Kantoor Randwijk
  Ir. H.W. van Ziel
  Randwijkse Rijndijk 22
  6668 LM Randwijk
  +31 (0)488 420 204
  henkvanziel@burohemmen.nl

  Kantoor Voorst
  Ir. P.H.J. Ganzevles
  Nijenbeekseweg 8
  7383 BD Voorst
  +31 (0)575 50 11 51
  paulganzevles@burohemmen.nl

  Plan uw route naar ons met het Openbaar Vervoer

  Routebeschrijving

  Hieronder vindt u een kaartje en een routebeschrijving naar ons kantoor in Randwijk. Komt u per openbaar vervoer, bel dan eerst even, dan kunnen we u adviseren en ophalen.

  Vanaf Wageningen (via Lexkesveer):

  Over de pont de veerdam af tot aan de dijk. Daar linksaf * de Rijndijk op, richting Randwijk en Heteren. Het is dan het eerste huis (na ca. 1 km, rechts). Er is een fietspad naar beneden en een klein parkeerplaatsje boven aan de dijk, maar de route voor auto's naar ons erf loopt via de eerstvolgende afrit rechts bij de kerk en dan meteen weer rechts de Erfstraat in. Aan het eind van de Erfstraat is een parkeerplaatsje. Daar kunt u het fietspad oprijden of lopen en dan ons oprijpad weer naar beneden.

  Vanaf de A50 (afslag Heteren):

  Ga eerst richting Randwijk tot Indoornik. Ga op de driesprong rechtsaf richting Wageningen tot op de dijk. Sla daar opnieuw rechtsaf. Lees verder bij "*" in de routebeschrijving vanaf Wageningen.

  Vanaf de A15 (afslag Zetten/Andelst):

  Onderaan de afslag rechtsaf richting Wageningen. Bij de rotonde houdt u dezelfde richting. U rijdt ongeveer 5 km tot u omhoog gaat naar de Rijndijk. Ga daar rechtsaf. Lees verder bij "*" in de routebeschrijving vanaf Wageningen.

  Zakelijke Gegevens

  ING 50 91 306

  K.v.K. Centraal Gelderland 10 029 855

  B.T.W.-nr. NL 0273.91.000.B.01

  Titel

  Tekst voor een paragraaf.

  En nog een paragraaf.

  Tekst of plaatjes in een smallere kolom.

  En de inhoud van de andere kolom.